بررسی وحدت واختلاف افق ونقش آن درفقه
34 بازدید
محل نشر: پایان نامه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مباحث این رساله تحت عنوان( بررسی وحدت واختلاف افق ونقش آن درفقه) ..درفصل اول کلیات وواژه های محوری مانند وحدت ،افق،فقه،هلال...بررسی شده است، که علاوه برتبیین معانی لغوی واصطلاحی این واژه ها، معیار وملاک وحدت واختلاف افق که نقش اساسی را دراین مبحث دارد، مورد کنکاش قرار گرفته است، که طبق بیانات فقهای اسلامی ملاک های چون اختلاف درطلوع وغروب خورشید، امکان وعدم امکان رؤیت، اختلاف اقالیم، منزله ومرحله در اين راستا ارائه شده است که از مجموع اين معيار هاي چهار گانه آنچه بيشتر مورد توجه فقها بلکه اتفاق ايشان مي باشند همان معيار دوم است که امکان وعدم امکان رؤیت باشد از باب مقدمه وزمين سازي درفصل دوم راه هاي اثبات هلال به طور فشرده جمع آوري شده است که عبارت از رؤيت ، بینه، حکم حاکم، تواتر وشیاع، گذشت سی روز می باشند. درفصل سوم و چهارم به نظریه اشتراط وحدت افق ونظریه مقابل به طور مفصل پرداخته شده است دسته ی اول دررابطه با اصل مسأله معتقدندکه ثبوت هلال دریک نقطه برای همان نقطه ونقاط نزدیک ومتحد الافق حجت می باشد برای اثبات نظریه ی شان علاوه براینکه از قدمت وشهرت برخورادار می باشد به دلائل متعدد عقلی ونقلی مثل قیاس طلوع وغروب ماه به طلوع وغروب خورشید و روایات متعدد متمسک شده اند درمقابل عده ی فقها که درعصر معاصر پرچمدار این نظریه آیة الله خوئی رحمة الله علیه می باشد به این باورند که ثبوت هلال دریک نقطه برای جمیع نقاط که درجزء شب باآن نقطه اشتراک دارند حجت می باشد ایشان علاوه بر این که خروج ماه را از(تحت الشعاع شمس) خروج وحدانی وشخصی می داند که تعدد بقاع زمین دراین امر دخالت ندارد مدعی هستند، که اخبار وارده از معصومين عليهم السلام درمورد رؤيت هلال وحجيت بینه مطلق است قيود مانند بلاد قريب وبلادمتحد الافق درلسان روايات وجود ندارند اينکه قائلين به اشتراط وحدت افق مي گويند روايات انصراف به بلاد قريب دارند يک ادعاي بدون مدرک است کدام دليل بر انصراف وجود ندارد علاوه بر اين دلائل به مؤيدات فراوان مانند وحدت شب قدر واعياد فطر وقربان و....تمسک کرده اند که به طور مفصل به آنها پرداخته شده است.