تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
حقوق 
موسسه اموزشی وپژوهی امام خمینی(ره) 
 
سطح 3 
 
 
 
 
اجتهاد 
 
 
 
0.00 
دکترا 
1395 
حقوق جزا وجرم شناسی 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
18.00